PP - Paas Publications

Some publications by Steven Paas sr

Articles/ Artikelen

Idoliseren van Israël schaadt joden en christenen

Steven Paas, ‘Idoliseren van Israël schaadt joden en christenen’

Idoliseren_van_Israel_schaadt_joden_en_christenen_okt-22.pdf (geheel)

Gepubliceerd in twee delen:
Idoliseren_van_Israel_schaadt_joden_en_christenen-deel_1.pdf
Idoliseren_van_Israel_schaadt_joden_en_christenen-deel_2.pdf

Added on 2022-10-17 09:03

Steven Paas, Review of Mark Thiesen’s dissertation on the Churches of Christ in Malawi, in Uthenga Magazine, 21-9-22

Steven Paas, Review of Mark Thiesen’s dissertation on the Churches of Christ in Malawi, in Uthenga Magazine, 21-9-22

Uthenga Issue 3 2022

Added on 2022-09-23 11:39

Steven Paas, Nkhani za kafukufuku wa Mark Thiesen za Mipingo ya Khristu ya ku Malawi, mu Uthenga Magazine, 21-9-22

Steven Paas, Nkhani za kafukufuku wa Mark Thiesen za Mipingo ya Khristu ya ku Malawi, mu Uthenga Magazine, 21-9-22

Uthenga Issue 3 2022

Added on 2022-09-23 11:36

Steven Paas, ‘De onhoudbaarheid van de opvatting dat na-Bijbels Israël een uitzonderlijke religieuze status bezit’ – juli 2022

Steven Paas, ‘De onhoudbaarheid van de opvatting dat na-Bijbels Israël een uitzonderlijke religieuze status bezit’ – juli 2022

Extra_status_Israel_onhoudbaar

Added on 2022-07-02 23:22

Steven Paas (Reviewer/ Wounikira), ‘Buku Lokamba za Mbiri ya Mpingo m’Malawi wa zaka 160’/‘A Reference Book of 160 Years of Church History in Malawi’ (Uthenga Magazine, May 2022, p. 34-37)

Steven Paas (Reviewer/ Wounikira), ‘Buku Lokamba za Mbiri ya Mpingo m’Malawi wa zaka 160’/ ‘A Reference Book of 160 Years of Church History in Malawi’ (Uthenga Magazine, May 2022, p. 34-37)

https://www.linkedin.com/pulse/buku-lokamba-za-mbiri-ya-mpingo-mmalawi-wa-zaka-160-steven-paas/

Added on 2022-06-30 20:48

Piet Guijt en Steven Paas, ‘Afnemende aandacht voor Israël of voor Jezus?’ – Christelijk Informatie Platform, 25 april 2022

Piet Guijt en Steven Paas, ‘Afnemende aandacht voor Israël of voor Jezus?’

Zie ook LinkedIn:
https://www.linkedin.com/pulse/gaat-het-nu-om-isra%25C3%25ABl-jezusi-steven-paas

Added on 2022-04-26 10:45

Honderdzestig jaar kerkgeschiedenis in Malawi – Een recensie van: A Malawi Church History 1860-2020, by Kenneth Ross and Klaus Fiedler, 31 maart 2022

Steven Paas: Honderdzestig jaar kerkgeschiedenis in Malawi – Een recensie van: A Malawi Church History 1860-2020

https://www.linkedin.com/pulse/honderdzestig-jaar-kerkgeschiedenis-malawi-recensie-steven-paas

Added on 2022-04-02 14:52

'Het doopformulier en de vervangingsleer' [Doop in plaats van de besnijdenis?], 18-1-2022

'Het doopformulier en de vervangingsleer' [Doop in plaats van de besnijdenis?]

Zie ook LinkedIn:
https://www.linkedin.com/pulse/het-doopformulier-en-de-vervangingsleer-steven-paas-steven-paas

Added on 2022-01-23 16:29

Steven Paas, ‘Zijn de Joden nog altijd het uitverkoren volk van God?’, 4-11-21 en in: CIP 21-1-22

Steven Paas, ‘Zijn de Joden nog altijd het uitverkoren volk van God?’, 4-11-21 en in: CIP 21-1-22

https://www.linkedin.com/pulse/blake-white-gods-uitverkoren-volk-beloofd-aan-isra%C3%ABl-vervuld-paas/

Introductie_White.pdf

Het introducerende artikel werd zonder voetnoten op 21-1-22 gepubliceerd door CIP: https://cip.nl/89068-zijn-de-joden-nog-altijd-het-uitverkoren-volk-van-god

Added on 2021-11-04 17:39

Kuzukuta kwa kaganizidwe ka pa Israel/ Ayuda, Chikulupiriro Chachikhristu, Mpingo wa Khristu ndi Ufumu wa Mulungu

Steven Paas, ‘Kuzukuta kwa kaganizidwe ka pa Israel/ Ayuda, Chikulupiriro Chachikhristu, Mpingo wa Khristu ndi Ufumu wa Mulungu’, Oct. 2021

https://www.linkedin.com/pulse/kuzukuta-kwa-kaganizidwe-ka-pa-israel-ayuda-mpingo-wa-steven-paas

Added on 2021-11-03 15:46

'Missioloog Colin Chapman over herstel van Israël en het uitleggen van de Bijbel' – Recensieartikel door Steven Paas

'Missioloog Colin Chapman over herstel van Israël en het uitleggen van de Bijbel' – Recensieartikel door Steven Paas

https://www.linkedin.com/pulse/missioloog-colin-chapman-over-isra%25C3%25ABl-en-uitleg-van-de-steven-paas

Op 30-9-21 gepubliceerd door CIP: https://cip.nl/87397-recensie-een-nieuw-boek-over-christenzionisme-van-colin-chapman

Added on 2021-10-21 18:57

'Missiologist Colin Chapman about Israel and the Interpretation of the Bible' - Review article by Steven Paas (Sept. 2021)

'Missiologist Colin Chapman about Israel and the Interpretation of the Bible' - Review article by Steven Paas (Sept. 2021)

https://www.linkedin.com/pulse/missiologist-colin-chapman-israel-interpretation-bible-steven-paas/?published=t

Added on 2021-10-21 18:50

'Christenen met eenzijdige Israëlliefde isoleren bepaalde Bijbelteksten'​, in: CIP, 4 maart 2021

Steven Paas: 'Christenen met eenzijdige Israëlliefde isoleren bepaalde Bijbelteksten'

Gepubliceerd:
- op Christelijk Informatie Platform, 4 maart 2021

Added on 2021-03-12 13:41

Steven Paas, ‘Dubbelgebod van de liefde is fundament, geen samenvatting’

Steven Paas, 'Dubbelgebod van de liefde is fundament, geen samenvatting'

Gepubliceerd:
- op Christelijk Informatie Platform, 16 december 2020

- in Nederlands Dagblad, 7 januari 2021

Added on 2021-01-10 17:38

Piet Guijt en Steven Paas, ‘Er is maar één uniek volk van God - de ene kudde van de Goede Herder’, 13-11-20

Guijt_Paas-Er_is_maar_een_uniek_volk_van_God-de_kudde_vd_Goede_Herder-13-11-20.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/er-maar-%C3%A9%C3%A9n-uniek-volk-van-god-de-ene-kudde-goede-herder-steven-paas

Added on 2020-11-29 17:34

Steven Paas, ‘Schuld belijden aan de Joden is ingewikkelder dan in schaamte ons treuren met hen delen: De oproepen aan kerken in context’, 30-10-20

Paas-Schuld_belijden_ingewikkelder_dan_in_schaamte_ons_treuren_met_hen_te_delen-3.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/schuld-belijden-aan-de-joden-ingewikkelder-dan-schaamte-steven-paas

Added on 2020-11-29 17:32

Steven Paas, ‘Bidden voor Israël en bidden voor de zending’, 25-10-20

Paas_Steven-Bidden_voor_Israel_en_bidden_voor_de_zending.pdf

https://cip.nl/81964-bidden-voor-israel-en-bidden-voor-de-zending

Added on 2020-11-29 17:26

Racisme penetreerde Westers christendom

‘Racisme penetreerde Westers christendom’, in: CIP, 13 augustus, 2020

https://www.linkedin.com/pulse/racisme-penetreerde-westers-christendom-steven-paas-steven-paas

https://cip.nl/80737-racisme-penetreerde-westers-christendom

Added on 2020-09-14 15:46

Aard en gevolgen van Israëlisme/ Christenzionisme

Steven Paas, ‘Aard en gevolgen van Israëlisme/ Christenzionisme’ – Een samenvattend artikel in interviewvorm als bezinning op de Israëltheologie, inclusief het karakter van het antisemitisme en van het filosemitisme.

https://www.linkedin.com/pulse/interview-met-steven-paas-over-aard-en-gevolgen-van-isra%C3%ABlisme-paas/

Added on 2020-07-16 13:23

Character and consequences of Israelism/ Christian Zionism

Steven Paas, ‘Character and consequences of Israelism/ Christian Zionism’ – A summarizing article presented as an interview: a reflection on Israel theology, including the phenomena of antisemitism and philosemitism.

https://www.linkedin.com/pulse/christian-zionism-examined-steven-paas/

Added on 2020-07-16 13:22

Ook Oude Testament is Boek van Christus

Steven Paas, ‘Ook Oude Testament is Boek van Christus’ in RD 14 feb. 2020, p. 18.

https://www.linkedin.com/pulse/ook-oude-testament-boek-van-christus-steven-paas/

Added on 2020-07-16 13:10

Bijbelse beloften alleen vervuld in gelovige jood en heiden

Piet Guijt, Steven Paas, Kees van der Ziel, ‘Bijbelse beloften alleen vervuld in gelovige jood en heiden’, in RD 28 maart 2020

https://www.linkedin.com/pulse/bijbelse-beloften-alleen-vervuld-gelovige-jood-en-heiden-steven-paas/

Added on 2020-07-16 12:50

Katanacho en de Protestantse strijd tegen het Israëlisme

Paas-Katanacho_en_de_Protestantse_strijd_tegen_Israelisme-20-9-19.pdf

Added on 2019-10-15 21:45

Katanacho and the Protestant struggle against Israelism

https://www.linkedin.com/pulse/katanacho-protestant-struggle-against-israelism-steven-paas/

Added on 2019-10-15 21:40

Looking for the Brothers and Sisters of Jesus

https://www.linkedin.com/pulse/looking-brothers-sisters-jesus-challenging-ideas-israelism-paas/

Added on 2019-10-15 21:38

Review of: Isabel Apawo Phiri and Dietrich Werner (chief editors), Anthology of African Christianity

Review of: Isabel Apawo Phiri and Dietrich Werner (chief editors), Anthology of African Christianity, Oxford: Regnum Books, 2016 [copyright: World Council of Churches; 1240 pages; ISBN 978-1-911372-10-3], in: The Ecumenical Review, April 2019

Paas_Steven-Review_Anthology-in_TER-April_2019.pdf

Added on 2019-04-23 16:54

Op zoek naar de familie van Jezus: Een kritisch onderzoek naar de opvattingen van het israëlisme (met inbegrip van het christenzionisme en de vervangingstheologie), 20 mei 2019

Op_zoek_naar_de_familie_van_Jezus-20_mei_2019.pdf

Added on 2019-04-17 12:43

Looking for the Brothers and Sisters of Jesus: Challenging the Ideas of Israelism (including Christian Zionism and Replacement Theology), 20 May 2019

Looking_for_the_Brothers_and_Sisters_of_Jesus-20_May_2019.pdf

Added on 2019-03-30 19:38

'In Israëlboek bestrijdt dr. Ouweneel een karikatuur'

'In Israëlboek bestrijdt dr. Ouweneel een karikatuur', in RD 28-2-19

https://www.rd.nl/in-israëlboek-bestrijdt-dr-ouweneel-karikatuur-1.1550419

Dr_Ouweneel_bestrijdt_in_Israëlboek_een_karikatuur.pdf

Added on 2019-03-01 20:01

Johannes Rebmann: Heute aktuell! - Vortrag in Gerlingen am 30.November 2018.

2018-11-30-Paas_Rebmann_vortrag-Gerlingen.pdf

Added on 2018-12-10 15:15

‘A History of Chichewa Lexicography’, in: Steven Paas, Johannes Rebman: A Servant of Christ in Africa Before the Rise of Western Colonialism, second edition, 2018, Appendix II, p. 315-332

Added on 2018-02-26 15:40

‘Het Israëlisme heeft gevolgen voor de hele theologie’, Boekencentrum-Theoblogie, January 2018

http://www.theoblogie.nl/israelisme-gevolgen-hele-theologie

Added on 2018-02-26 14:56

Review of: Dr. Warren S. Smith and Rev. Kennedy Ofundi, A Colony of Heaven: Bishop Hannington and Freretown - Early Christian Mission in East Africa, Outskirts Press 2016. 183 pages. ISBN 9781478774013

Added on 2018-02-26 15:39

‘A Bibliography of Chichewa Lexicography’, in: Steven Paas, Oxford Chichewa Dictionary, 5th edition, Cape Town: Oxford University Press, 2016, Appendix I, p.1151-1158

Added on 2018-02-26 15:38

Speech at the Launch of the Oxford Chichewa Dictionary, 29 September 2016

Speech_Launch_Oxford_Chichewa_Dictionary-LLW_29-9-16.pdf

Added on 2018-02-26 15:35

‘Geloof kent maar één snaar’, in: Reformatorisch Dagblad, 24-6-2014

Added on 2018-02-26 15:35

‘Johannes Rebmann, 1820-1876: In spiritual and linguistic perspectives’/ ‘Johannes Rebmann, 1820-1876: In geschichtlicher und sprachwissenschaftlicher Perspektive’, Lecture in Gerlingen, June 2011

Added on 2018-02-26 15:35

‘Johannes Rebmann, 1820-1876: A Servant of God in Africa’/ ‘Johannes Rebmann, 1820-1876: Ein Diener Gottes in Afrika’, Lecture in Gerlingen, Apr.2011

Added on 2018-02-26 15:34

Dr._Paas-Lecture_Rebmann-Gerlingen-April%202011_EN.pdf

http://stevenpaas.chichewadictionary.org/publications/Dr._Paas-Lecture_Rebmann-Gerlingen-April%202011_EN.pdf

Added on 2018-02-26 15:34

Dr._Paas-Vortrag_Rebmann-Gerlingen-April%202011_DE.pdf

http://stevenpaas.chichewadictionary.org/publications/Dr._Paas-Vortrag_Rebmann-Gerlingen-April%202011_DE.pdf

Added on 2018-02-26 15:33

‘Witness Christ by showing Forigiveness – Forgiveness in the Bible and in the Qur’an’, Lecture, Zomba 2007

Added on 2018-02-26 15:33

‘Chitirani Umboni Khristu pakukhululukira ena – Kukhululuka kwa m’Baibulo ndi m’Korani’, Lecture, Zomba, October, 2007

Added on 2018-02-26 15:33

‘Eerst de geesten beproeven’ [Interview met Marie Verheij], in: Nederlands Dagblad 11-8-2007

Added on 2018-02-26 15:32

‘Koninkrijk en Kerk in relatie tot Israël – Kingdom and Church in Relationship to Israel’, November 2007

Bilingual study document sent to ‘Christenen voor Israel’, Center for Israel Studies and others; summary of first contribution in Reformatorisch Dagblad.

Added on 2018-02-26 15:32

‘Christian Weakness has Contributed to Islamic Presence and Growth’, Lecture, 31-8-07

Added on 2018-02-26 15:31

‘Hulp bieden in een Taalcrisis’ [Offering Assistance in a Language Crisis] [Lecture to Board of Oikonomos Foundation, 2007].

Added on 2018-02-26 15:31

‘Negen jaar Malawi: Een terugblik’ [Nine years in Malawi in retrospect] [Report to Board of GZB, June 2007]

Added on 2018-02-26 15:30

‘How to Prepare the Congregation for Mission to Muslims? – Be a Christian!’

Added on 2018-02-26 15:30

‘Kodi Mpingo Ungakonzeretsedwebwanji ku Utumiki wa kwa Asilamu? – Khalani Mkhristu!’, Lecture, Zomba, October 2006

Added on 2018-02-26 15:29

‘How to address Muslims with the Gospel of Jesus Christ? – Be a Missionary!’

Added on 2018-02-26 15:29

‘Kodi tingawafikire bwanji Asilamu ndi Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu? – Khalani Wofalikira Uthenga!’, Lecture, Zomba, October 2006

Added on 2018-02-26 15:29

‘How do Muslims Convert?’ - ‘Kodi Asilamu Amatembenuka Bwanji?’, Lecture, Zomba, October 2006

Added on 2018-02-26 15:28

‘Een wonder op het zuidelijk halfrond’ [Interview met K. van der Zwaag], in: Reformatorisch Dagblad, 10-6-06

Added on 2018-02-26 15:28

‘Afrikaans Christendom worstelt met bijgeloof’ [Interview met Aldwin Geluk], in: Nederlands Dagblad 6-7-06

Added on 2018-02-26 15:26

‘Lições em Inglês da Bíblia: English Lessons from the Bible’ (bilingual) (2006)

Added on 2018-02-26 15:26

‘Life and Significance of Andrew Murray’, Lecture, Zomba, 2005

Added on 2018-02-26 15:19

‘Some Principles of Reformed Theology’ [lecture to GZB missionaries and partners at Liwonde, Malawi, june 2004)

Added on 2018-02-26 15:19

‘Development of Presbyterian Church Government’ [Lecture to CCAP ministers, 2002]

Added on 2018-02-26 15:19

‘Gemeenschap en Gezag in de Kerk: Een Beschouwing over het Presbyteriaal-Synodale Kerkstelsel’ [Communion and Authority: A Study of the Presbyterial-Synodical System of Church Government], unpubished thesis 2001

Added on 2018-02-26 15:18

‘Wederkerigheid in de zending, aanzet tot verdere discussie’ [Mutuality in mission: encouragement to further Discussion], Lecture, 2001

Added on 2018-02-26 15:18

‘Het Engelse Presbyterianisme ten tijde van de Reformatie’ [English Presbyterianism in the time of the Reformation], unpublished MA (‘doctorandus’) thesis for the University of Amsterdam, 1991

Added on 2018-02-26 15:17

‘Alleen in Christus is Rechtvaardigheid en Heiligheid: Het Conflict tussen Rome en de Reformatie over de rechtvaardigingsleer, in historisch perspectief’ (1986) [Only in Christ there are Righteousness and Holiness], unpublished thesis, 1986

Added on 2018-02-26 15:17

‘De zaak der Zuid Molukken: Het Zuidmolukse ideaal na Wijster en Amsterdam’, ICCC persdienst, December, 1975

Added on 2018-02-26 15:16

‘Gij dan, lijd verdrukkingen …’, in: Catsburg, Van der Ent, Hoek, et.al., Keer Weder, Montfoort: Tolle Lege, z.j. (1973?), pp.137-148 [Contribution about the Persecuted Church]

Added on 2018-02-26 15:15

‘Holland turns its back on Christ’ [Holland and the EEC], in: The Reformer, January/ February, 1973

Added on 2018-02-26 15:15

‘Ulster: Zes graafschappen en twee volken’ [various articles in: Reformatorisch Dagblad, 17th March 1972

Added on 2018-02-26 15:14

‘De Ontwikkeling van China’s Militaire Macht’, De Militaire Spectator, May 1970

Added on 2018-02-26 15:14

‘Ontwikkeling van China’s Militaire Macht, De Militaire Spectator, October 1970

Added on 2018-02-26 15:12

‘Militaire vorming van kinderen in de U.S.S.R.’, in: Oost-West, 3rd March 1970

Added on 2018-02-26 15:12

‘De Dienstplicht in de Sovjet-Unie’, in: Magazine of logistics, De Intendant, 1969

Added on 2018-02-26 15:11

‘China’s Militaire Macht’ in: De Militaire Spectator, March 1969

Added on 2018-02-26 15:10

‘De onderofficier in het leger van de Sovjet-Unie’, in: De Militaire Spectator, August 1969

Added on 2018-02-26 15:10

‘De Sovjet onderofficier in een veranderende maatschappij’, in: De Onderofficier, 2nd April, 1969

Added on 2018-02-26 15:09

‘Kaderopleiding in de Sovjet-Unie, in: Bericht, Beschouwing, Raad, 5th October 1969

Added on 2018-02-26 15:06

‘Onderofficier worden in de Sovjet-Unie’, in: De Militaire Spectator, August 1969

Added on 2018-02-26 15:05

‘De Sovjet-officieren: Noch partij-elite, noch partijslaven’, in: De Onderofficier, 1969

Added on 2018-02-26 15:04

‘Officiersopleidingen in de U.S.S.R.’ [a documented and annotated survey of military institutions], Lecture, August 1969

Added on 2018-02-26 15:04

‘De Brandstobevoorrading in het Warschaupakt: een aspect van de oefening Neman’, in: Magazine of logistics, De Intendant, 1968/1969

Added on 2018-02-26 15:03

‘Logistiek: De spil van een militaire operatie, ook in Oost-Europa’, in: Mijn Schilt [Magazine of St. Martinus], 27th Dec. 1968

Added on 2018-02-26 15:03

‘Het Treinenbataljon in de Pantser-infanterie Divisie’, 30th June, 1966 [lecture to 101 Int. Group; not published]

Added on 2018-02-26 15:02

‘Het Sovjetleger en de kansen op blijvende vrede’, Lecture, 1966 [not published]

Added on 2018-02-26 15:01

‘Een vergelijkende studie over nationaal inkomen concepties in westerse landen’, thesis KMA, 1965

Added on 2018-02-26 15:01

‘Von Rundstedt’s Kaukasus offensief in 1941’, thesis KMA, 23rd Dec. 1964 [not published]

Added on 2018-02-26 15:00

‘De Russische agrarische politiek van 1953 tot 1963’, thesis KMA, 1964 [not published]

Added on 2018-02-26 14:58

Reformatorisch Dagblad*

USA: 10-5-71, 25-6-71, 2-7-71, 3-7-71, 17-7-71, 11-9-71, 16-10-71, 27-1-72, 6-4-72, 6-7-72; Noord-Ierland: 2-2-72, 10-2-72, 15-2-72, 24-2-72, 17-3-72, 24-3-72, 30-5-72, 31-5-72, 23-6-72, 12-8-72; China 4-8-71, 22-10-71, 27-10-71, 14-12-71, 6-4-72; Zuid-Afrika 22-6-71, 9-10-71,11-10-71, 4-4-72; Bangladesh: 20-9-1971, 22-10-1971, 24-11-1971, 18-12-1971, 24-12-1971, 14-1-72, 19-1-1972, 28-1-72; Portugees Afrika: 15-11-71, 24-2-72, 4-5-72, 26-5-72, 31-5-72, 1-6-72, 14-7-72; Europa: 11-5-71, 15-5-71, 18-5-71, 24-5-71, 25-5-71, 26-5-71, 27-5-71, 15-6-71, 16-6-71, 2-7-71, 7-7-71, 16-7-71, 18-7-71, 21-7-71, 29-7-71, 31-7-71, 11-8-71, 4-8-71, 24-8-71, 25-8-71, 2-9-71, 14-9-71, 15-9-71, 18-9-71, 22-9-71, 9-10-71, 18-10-71, 19-10-71, 23-10-71, 30-10-71, 5-11-71, 12-11-71, 17-11-71, 19-11-71, 20-11-71, 23-11-71, 29-11-71, 9-12-71, 18-12-71, 31-12-71, 20-1-72, 25-1-72, 27-1-72, 29-1-72, 31-12-71, 5-2-72, 16-3-72, 27-5-72, 6-7-72, 17-3-72, 27-6-72, Nederland: 15-5-71, 26-6-71, 29-6-71, 18-9-71, 13-10-71, 21-10-71, 4-11, 71, 5-11-71, 8-1-72, 27-1-72, 3-2-72, 12-4-72, 13-6-72; Chili: 7-9-71; Griekenland: 13-9-71; Indonesië: 28-8-71; Tsjechoslowakije: 27-8-71, 18-10-71; Zwitserland: 3-7-71; Roemenië: 31-12-71; België: 15-4-72; Frankrijk: 22-11-71; Scandinavië: 20-9-71; Groot-Brittannië: 24-12-71; Sovjet-Unie: 21-6-71, 1-7-71, 23-10-71, 8-4-72, 7-6-72, 3-7-72; Vietnam: 13-6-72; Israël: 21-7-07; Afrika: 10-6-06.

* Mijn naam of initialen (S.P.) staan bij de artikelen. Dat is niet het geval als het redactionele commentaren betreft. Zie de archieven van het Reformatorisch Dagblad: www.refdag.nl of www.digibron.nl/search/

Added on 2018-02-25 15:54

Friesch Dagblad

‘Grote belangstelling voor het Evangelie in Thailand’ (31-3-73), ‘Ds Huisman gaat werken onder de Bantoes: Zending Gereformeerde Gemeenten ook in Zuid Afrika’ (13-6-73), ‘Ds. C.Hattingh van de Dopperkerk: Zuidafrikaanse cultuur heeft eigen karakter’ (14-7-73), ‘Grote honger naar het Evangelie onder het Vietnamese volk’ (31-8-1974), ‘Steun Stieng in Vietnam’ (27-11-1974).

Added on 2018-02-25 15:54

Nederlands Dagblad

‘Ontwikkeling van Mozambique is een moeizame zaak’ (14-8-72), ‘Geen Christelijk getuigenis van Wereldraad in Bangkok’ (3-2-73), ‘Ook Rome was bij WRK in Bangkok’ (10-2-73, ‘Tendens naar eenheid bij Church of Scotland’ (6-6-73), ‘Free en Free Presbyterian Church bijeen’ (7-6-73), ‘Cabora Bassa Dam inzet van strijd’ (15-8-73), ‘Zuidvietnamese minister: Wij hebben Christenen nodig’ (26-8-1974), ‘De melaatsen van Pleiku’ (2-9-1974) , ‘Steunt de Stieng in Vietnam’ (18-11-1974), ‘Comité Ulster vraagt hulp’ (14-1-1975); ‘Afrikaans Christendom worstelt met bijgeloof’ (6-7-06), ‘Eerst de geesten beproeven’ (11-8-07)

Added on 2018-02-25 15:53

De Stad Nijkerk

Discussiereeks over actie van IKV tegen kernbewapening (20-12-1978, 28-12-1978, 10-1-1979, 17-1-1979, 24-1-1979, 3-1-1979, 14-1-1979, 21-2-1979, ‘Een krant mag zijn taak niet schuwen (21-4-1982)

Added on 2018-02-25 15:53

Nijkerkse Courant

‘Wie heeft gezag over een Christelijke school?’ (21-4-1982).

Added on 2018-02-25 15:52

De Spiegel

‘Bang zijn voor de Russen? – Nee’ (15-3-69).

Added on 2018-02-25 15:52

Koers

‘Kersten in de tweede wereldoorlog’ (?-72), ‘Commercie als rode lokvogel’ (26-8-72), ‘Marxistich profetisme’ (26-8-72), ‘Atheistische propaganda in impasse’ (26-8-72), ‘De diplomatie van Potter en de gruwelijke werkelijkheid’ (9-9-72), ‘Waarom de Noren de EEG afwijzen’ (7-10-72), ‘De Europese Christelijke Zending: Europa is weer zendingsterrein’ (4-11-72), ‘Tanzam-spoorlijn is een enorme verspilling’ (4-11-72), ‘Paisley: Ulster, versnelde ontwikkeling naar burgeroorlog’ (2-12-72), ‘Mozambique worstelt om water en energiebronnen’ (2-12-72), ‘Zendelingen religieuze kolonisatoren zegt Wereldraad’ (10-2-73), ‘Het Christendom in Thailand: Gesprek met Ds Boonkrong Pitakanon’ (24-2-73), ‘Veiligheidsconferentie krijgt vervolg in Genève’ (29-9-73), ‘Reoisverslag (1): Zuid-Vietnam staat nog overeind: Een Godswonder’ (24-8-1974), ‘Reisverslag (2): Aas voor de Vietcong’ (7-9-1974), ‘Op weg naar het grote wereldrijk (slot – 25-6-1976), and other articles.

Added on 2018-02-25 15:52

Visie

‘Bangkok: Wereldzending en evangelisatie’ (4-3-1973), ‘Waarom toch deze voorlichting? (1)’ (25-3-1973), ‘Waarom toch deze voorlichting? (2)’ (1-4-1973), ‘Free Presbyterian Church of Scotland: Synode in Inverness’ (17-6-1973), ‘Veiligheidsconferentie krijgt vervolg in Genève’ (Klankbord 23-9-1973), ’Gunstige vooruitzichten voor de zending: De EO bezocht Indonesië’ (20-1-1974) ,‘Comité Hulpverlening Zuid-Vietnam: Steun vluchtelingen in het kamp van Bao Loc’ 10/16-2-1974), , Actie voor hulp aan Zuidvietnamese vluchtelingen’ (16-2-1974), ‘Actie voor Hulp aan Zuidvietnamese vluchtelingen’ (21/27-7-1974), ‘Terreur in het rode paradijs: boek van Mitko Matheeff’ (24-3-1974), ‘EO-stimulans tot betere voorlichting over Zuid Afrika: Ds. W. Glashouwer bezocht land van Kaap de Goede Hoop’ (23-6-1974), Ulster: Vraaggesprek met Janny van de Klis’ (1974 nr.26), ‘Comité Hulpverlening Zuid-Vietnam: Vietnam al weer vergeten?’ (1-9-1974).

Added on 2018-02-25 15:51

Getrouw (ICCC)

‘De Weredraadzendingsconferentie in Bangkok (1973 no.2), ‘Angola: EO-actualiteiten (1973, no.4), ‘Krampahtige verdediging van Bangkok: Boek van prof. Verkuijl’ (1973 no.9), ‘Ulsterse protestanten’ (1974 no.6), ‘Nederlandse problemen in Ulster’ (1974 no.8), ‘Zuid Viretnam: Evangerlieverkondiging in de frontlijn’ (1974, no.9), ‘Is de r.k. kerk een Christelijke kerk?’ (1974 no.10), ‘Scherpere vervolging in Roemenie’ (1974 no.11), ‘Het recht Gods en het recht van de mens’ (1975, no.1), ‘De ondergang van de Universele Mens’ (1975 no.1), ‘De nood in Bangladesh’ (1975 no.2), ‘Bijbelenootschap en Bijbelsmokkel (1975 no.3), ‘Is alle verontrusting heilige verontrusting?’ (1975 no.3), ‘Albanie: eerste atheistische staat ter wereld’ (1975 no.3), ‘Met Rome tegen de Wereldraad’ (1975 no. 4), ‘Nederlandse Christen-vrouwenbond: Waarheen?’ (1975 no. 4), ‘Voorzichtigheid en moed’ (1975 no..5), ‘Christen-Koerden met uitroeiing bedreigd (1975 no.5), ‘Hermann Hartfeld: Het Westen stelde mij erg teleur’ (1975 no..5), ‘Gaan de verontrusten winnen?’ (1975 no. 5), ‘Radioboodschap voor de Ondergrondse kerk (1975 no. 6), ‘Waarheern gaat het bloedgeld van de Wereldraad?’ (1975 no.7), ‘Het getuigenis van Nairobi’ (1975 no. 8), ‘Een Sovjetgeschrift over de ICCC en Wurmbrand (1975 no. 9), ‘De Civitate-Zicht’ (1975 no. 10), ‘Wilson Mamboleo tot ICCC congres: Moeten wij God Zij noemen?’ (1975, no. 10), ‘Is de ICCC verpolitiekt?’ (1975 no.10), ’23 nov.-11-dec. Vijfde Wereldraad assemblee over: Jezus Christus bevrijdt en verenigt’ (1975 no 11), ‘Getrouw tot in de dood: bespreking van boek van Georgii P. Vins’ (1975 no.11), ‘Bangladesh een permanente ramp: boek kritiseert I.C.H. werk’ (1975, no.11), ‘Links in de bres voor de vervolgden?’ (1975 no.12), ‘Wereldraad richt een bank op’ (1975 no. 12), ‘Een onbegonnen strijd (?): Het computerrijk en de gelijkschakeling’ (1976 no.5).

Added on 2018-02-25 15:50

Ulster Committee

‘Waarom moordt men in Ulster?’ (November 1975), ‘Het IRA-optreden in Nederland’ (February 1976), ‘A.J.P. Taylor: Deporteer Ulsterse Protestanten’ (17-5-76), ‘Vietnamisering van de Ierse oorlog?’ (May 1976), ‘Wat gebeurt er in Noord-Ierland?’.

Added on 2018-02-25 15:50

ICCC Persdienst

‘Calvijn over het recht Gods en het recht van de mens’ (9-11-74), ‘Russische Baptist Hermann Hartfeld op ICCC toogdag’ (October 1975), ‘Christen-Koerden in Irak met uitroeiing bedreigd’ (1st April 1975), ‘The 9th ICCC World Congress in Nairobi, Kenya’ (May 1975), ‘Ulster Protestantism under Pressure’ (July 1975).

Added on 2018-02-25 15:49

Protestants Nederland

‘De dienstmaagd des Heeren’ (1980 no.1), ‘Een toekomstbeeld van Ierland’ (1980 no.2), ‘Diplomatieke status voor de vertegenwoordiger van de paus in Engeland’ (1985 no.3), ‘De Kerk van Engelan’ (1980 no.10), ‘Het gebed voor de gestorvenen’ (1981 no.1), ‘De Paus naar Engeland: Een politieke stunt’ (1981 no.5), ‘William Tyndale: Vader van de Engelse Bijbel’ (1981no.10), ‘Feministen in de bres voor Maria’ (1981 no.11), ‘Maria in de Bijbel’ (1982 no.4), ‘Verering van de maagd Maria’ (1982 no.11), ‘Maria de moeder Gods’ (1983 no.2), ‘Maria zondeloos geboren en lichamelijk ten hemel opgenomen’ (1983 no.3), ‘Maria als Medeverlosseres’ (1983 no.4), ‘Maria en de maagdelijke geboorte van Jezus’ (1983 nos 6/7), ‘Maria als godin’ (1983 no.10), ‘Augustinus, rooms heilige tegen wil en dank’ (1983 no.11), ‘De mariologie weerspreekt de openbaring en het wezen van God’ (1983 no.11), ‘Het werk van Christus en de Heilige Geest weersproken in de mariologie’ (1984 no.1), ‘De mariologie tegenover het Bijbelse beeld van kerk en mens’ (1984 no.3), ‘Maria en de toekomst’ (1984 no.4), ‘Het semipelagianisme van Rome’ (1984 no.4), ‘Oecumene gaat richting Rome’ (1984 no.9), ‘De zeven deugden van Rome’ (1984 no.10), ‘Is samenwerking met Rome mogelijk? (1984 no.11), ‘Natuur en bovennatuur in de ethiek’ (1984 no.11), ‘Gericht op het goede’ (1985 no.2), ‘De natuur blijf ongebvroken’ (1985 no.4), ‘De plichtenleer van Rome’ (1985 no.9), ‘De r.k. casuistiek’ (185 no.12), ‘De weg to versterving’ (1986 no.3), ’‘Priester Martin Boos: Prediker der Gerechtigheid’ (1986 no.4), ‘De kerk antwoordt op vragen’ (1986 nos 6/7), ‘De klassieke tegenstelling’ (1986 no.8), ‘De tegenstelling aangevochten’ (1986 no.9), ‘Oecumene als nuttig instrument’ (1986 no.10), ‘Vragen aan Küng’ (1986 no.10), ‘Hans Küng en Karl Barth’ (1986 no.12), ‘Küng over rechtvaardiging’ (1987 no.1), ‘De twee Babylons’ (1987 no.2), ‘Rome’s invloed in Europa’ (1987 no.9), ‘Predestinatie en heiliging’ (1987 no.9), ‘Anti-papisme en samenwerking’ (1987 no.11), ‘Terug naar de mystieken van de Middeleeuwen’ (1988 no. 1), ‘Predestinatie – voor 1500’ (1988 no.4), ‘Het breekpunt bij Luther’ (1988 no.5), ‘Calvijn en Luther versus de kerkleer’ (1988 no.6), ‘Genade en vrije wil’ (1988 nos 7/8), ‘Ian Paisley’ (1988 no 10), ‘Newman – harmonie met Rome’ (1988 no 11), Ian Paisley: Provocateur of profeet?’ (1988 no 11), ‘Fictie en werkelijkheid’ (1988 no.12), ‘Ian Paisley: De boeman’ (1988 no.12), ‘Paisley: De coalitie valt uiteen’ (1989 no.1), ‘Paisley: De wortels van zijn ideologie’ (1989 no.2), ‘Toenadering op verkeerde basis’ (1989 no.2), ‘Onjuist beeld van de Reformatie’ (1989 no.3), ‘De gevangene van het Vaticaan’ (1989 no.3), ‘Paisley in Straatsburg’ (1989 no.4), ‘Trente een misverstand?’ (1989 no.11), ‘Effectieve rechtvaardiging’ (1989 no.12), ‘Küng: schijnverwantschap’ (1990 no.1), ‘Het Ambt in de Gemeente’ (1990 no.4), ‘De oorsprong van het episkopalisme’ (1990 no.5), ‘De Bisschop: Koning en Priester’ (1990 no.6), ‘Cyprianus: De bisschop is onaantastbaar’ (1990 no.8), ‘Muggeridge: Bekering of speculatie’ (1990 no.8), ‘Cyprianus verlegt gezag naar de bisschoppen’ (1991 no.2, February), Cyprianus: De kerk is in de bisschop’ (1991 no.3), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (1): Cirkels rondom het geheil van God’ (1991 no.4), ‘Mijnheer Gezelle: Biografie van een priester-dichter’ (1991 no.5), ‘Kerk en ambt bij Thomsa van Aquino (2): Synthese van Plato en Aristoteles’ (1991 no. 5), ‘Bijbelse elementen bij rooms-katholieke mystici – n.a.v. boek van Hegger’ (1991 nos 6/7), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (3): Gelijkenis tussen natuur en bovennatuur’ (1991 nos 8/9), ‘Canon 331: Plaatsbekleder van Christus’ (1991 nos 8/9), ‘Geen overeenstemming – in Lima’ (1991 nos 8/9), ‘Luther en de kerkelijke eenheid’ (1991 no.10), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (4): Het sacrament als ontmoetingspunt’ (1991 no.10), ‘De SGP: Een bibliocratisch ideaal’ (1992 no.2), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (5): Het oer-sacrament Jezus Christus’ (1992 no.2), ‘Een dialoog met vooropgezet doel: Verzoening van het onverzoenbare’ (1992 no.3), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (6) (1992 no.4), ‘Nederland staat niet model voor Rome’ (1992 no.5), ‘Her-evangelisatie van Europa: Campage in dienst van de vereniging’ (1992 no.5), ‘Protestantse inbreng in Europa’ (1992 no.6), ‘Kerk en ambt bij Thomas van Aquino (7): De kerk, het aardse oer-sacrament’ (1992 no.4), ‘Dialoog Rome-Reformatie in de 16e eeuw (1): Achtergronden van het gesprek’ (1993 no.3), ‘Dialoog Rome-Reformatie (2): Een vastgelopen gesprek’ (1993 no.4), ‘Dialoog Rome-Reformatie (3) (1993 no.9), ‘Protestanten en de Sterre der Zee: Maria in Maastricht’ (1993 no. 10 October), ‘Dialoog Rome-Reformatie in de 16e eeuw (4): Johannes Gropper een roomse priester op de tweesprong’ (1993, no..9 November), ‘Dialoog Rome-Reformatie in de 16e eeuw (5): Martin Bucer een reformator in gesprek met Rome’ (1994 no.1), ‘Dialoog Rome-Reformatie in de 16e eeuw (6): Historische ontmoeting in Regensburg 1541’ (1994 no.3), ‘Maria en de bisschoppen’ (1994 no.3), ‘Dialoog Rome-Reformatie in de 16e eeuw (6), (1995, no.3).

Added on 2018-02-25 15:49